GROEN 

HAVENS®

COMBINATIE AANLEGPLEKKEN MET GROEN EN BUURT RECREATIEPLEKKEN
Met ruim 5000 stemmen is GROENHAVENS® een van de
winnaars van Amsterdam Westbegroot 2020.
We danken iedereen die op Groenhavens heeft gestemd.
Planning realisatie eerste GROENHAVENS® project voorjaar 2021 
Lees hier meer over Westbegroot

Recreatie

Water

zuivering

Milieu

 

Betere luchtkwaliteit, meer fauna & flora

 

GROEN

HAVENS

Elektrische oplaadpunten

Recreatie
    Burgerschap
    Bootjedelen

Minder

Fijnstof

De Amsterdamse grachten worden steeds schoner. 

Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor waterrecreatie in de eigen buurt.

GROENHAVENS® voorziet hierin met drijvende tuinen en terrassen, gecombineerd met aanlegplekken voor bootjes.

Image%2013_edited.jpg

Doelstellingen

INNOVATIEVE DUURZAAMHEID

• Meer groen in de stad

• Minder fijnstof: betere luchtkwaliteit

• Meer flora en fauna

• Waterzuivering

• Broed- en paaiplekken voor vogels en vissen

• Speciale bloemen voor insecten

• Aantrekkelijke "groene" kades

• Amsterdam als voorbeeld 'ecocity'

SOCIAAL BURGERSCHAP

• Ontmoetingsplek voor de buurt

• Burgers een gemeenschappelijk doel geven

• Gezamenlijk onderhoud groenvoorziening

• Verantwoordelijkheid delen

• Meer buurtbewoners zetten zich in voor hun directe 

   omgeving en het stadsdeel

• (Elektrisch) bootje delen

 

 

AFMEREN IN DE GRACHTEN

 

Ook in Amsterdam West liggen honderden boten afgemeerd. Meestal langszij. Hierdoor wordt veel kaderuimte in beslag genomen. Bovendien geeft dit vaak een rommelig beeld. Veel bootjes lopen onder water of zijn moeilijk bereikbaar.

DRIJVENDE  GROENVOORZIENINGEN:

‘FLOATLANDS’

In de afgelopen jaren zijn er op diverse plekken in Amsterdam zogenaamde 'Floatlands' bijgekomen. Dit zijn drijvende groenvoorzieningen die met wisselend succes in de grachten tegen de kademuren zijn afgemeerd. Doordat deze groenvoorzieningen vaak moeilijk bereikbaar zijn wordt er nauwelijks of geen onderhoud aan gepleegd met als gevolg dat dit verzamelplaatsen worden van zwerfvuil en ongedierte.

COMBINEREN AANLEGPLAATSEN MET GROEN EN BUURTVOORZIENINGEN

Tussen de drijvende steigers worden op diverse plekken FloraFloats© afgemeerd. Hierdoor ontstaat een afwisselend beeld tussen steigers en groen en wordt afmeren aan de kade afmeren tussen het riet.

Doordat er niet meer langszij maar kops wordt afgemeerd ontstaat er een grotere verdichting, 

waardoor er elders meer vrije ruimte aan de kade ontstaat.

Door Groenhavens© uit te breiden met zit-, vis- en zwemplekken krijgen ze ook een sterke sociale- en buurtfunctie.

De Groenhavens© zijn op tientallen plaatsen in Amsterdam West te realiseren zoals in de Jacob van Lennepkade, Dacostakade, Bilderdijkkade, Singelgracht, Hugo de Grootkade, Wittenkade, Rijpgracht, Westelijk Marktkanaal, Postjeswetering, Admiralengracht en Erasmusgracht. Hierdoor ontstaan er honderden hoogwaardige aanlegvoorzieningen en vele honderden vierkante meters drijvend groen.

VOORAANZICHT

BOVENAANZICHT

DE VOORDELEN

 Steigers

 • Gestructureerd afmeren

 • Verdichting ligplaatsen creëert elders meer vrije ruimte

 • Modulair systeem eenvoudig te plaatsen, verplaatsen en uit te breiden

 • Hogere opbrengst havengeld

 • Uit te breiden met zit-, zwem- en visplekken

FloraFloats©

 • Diverse soorten waterplanten

 • Biodiversiteit planten, vogels, vissen en mosselen

 • Verbetering van waterkwaliteit door waterzuiverende planten en mosselen

 • Verbetering luchtkwaliteit door reductie broeikasgassen

 • Verfraaiing van de buurt

Algemeen

 • Verbetering van het stadsmilieu, water, lucht en biodiversiteit 

 • Sociale functie door het creëren van ontmoetingsplekken voor de buurt

 • Economische functie havengeld

 • Werkgelegenheid 

TECHNISCH

Steigers

Drijvende steigers opgebouwd uit:

 • kunststof drijvers

 • Aluminium, thermisch verzinkt stalen, houten of kunststof frames

 • Gerecycled kunststof dek

De steigers zijn relatief onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur. Bij baggerwerkzaamheden en onderhoud aan de kades kunnen de drijvende steigers eenvoudig verplaatst worden

Drijvend groen FloraFloats©

Drijvende constructies met waterplanten:

 • Kunststof, houten, bamboe frames

 • Bodem van draad en/of kokosmatten

 • Tientallen verschillende waterplanten zoals o.a. riet, dotterbloem en gele lis

Afmeren & Onderhoud

De drijvende steigers kunnen afgemeerd worden aan palen of rechtstreeks aan de kade. De FloraFloats© worden aan de steigers afgemeerd. 

Het onderhoud kan uitgevoerd worden door:

 • Buurtbewoners en/of booteigenaren

 • Werkgelegenheidsproject

 • Werkervaringsprojecten

 • Vrijwilligers

 • Reguliere plantsoenendienst

Investering & Exploitatie

Door de schaalgrootte kunnen de investeringen per eenheid relatief laag blijven. Investeringen en onderhoud kunnen gefinancierd worden uit:

 • Liggeld afgemeerde boten

 • ECO subsidies

 • Werkgelegenheid subsidies

 • Anders

Amsterdam West begroot 

Om bewoners meer zeggenschap te geven en omdat zij vaak hele goede ideeën hebben voor hun stadsdeel, stelt het bestuur van stadsdeel West € 300.000 beschikbaar. Bewoners, ondernemers en organisaties konden plannen indienen die bijdragen aan één van de drie thema’s: ‘Groen & Duurzaam’, ‘Minder Arm & Eenzaam, en ‘Kunst & Cultuur’.

Groenhavens© doet mee in de categorie 'Groen & Duurzaam'. Stem via onderstaande knop als jij wilt bijdragen aan het verbeteren van het (sociale) stadsmilieu, water, lucht en biodiversiteit in Amsterdam west.

Blijf op de hoogte.

We geven je updates over de laatste ontwikkelingen

®copyright 2020 | GROENHAVENS®  

GROENHAVENS® | Alberdingk Thijmastraat 13-1

1054AH, Amsterdam (west)

info@groenhavens.nl